Kategorie: Aktuality

Akce v červnu

Akce v červnu

Společné akce:

31.5. – školku navštíví divadlo Kubec s představením „Kominíček a jeho štěstí“. Vybíráme 45 Kč. Děkujeme.

4.6. - proběhne ve školce oslava "Dne dětí" na téma "Stroj času"- na školkové zahradě budeme plnit soutěžní úkoly a hrát hry.

5.6. - zahrají paní učitelky pohádku "Červená Karkulka".

12.6. - tématický den "Celé Česko čte dětem" - dopoledne na školkové zahradě proběhnou souteže ve spolupráci s panem starostou Kocmanem. 

 

Třídy:

U Berušky

6.6. - pojedeme na 7. lekci plaveckého kurzu.

8.6. - navštívíme základní školu, kde nám děti ze 4. třídy zahrají divadélko.

11.6. - si uspořádáme "Dopravní den" - dejte, prosím, dětem do školky kolo či koloběžku a HELMU. Děkujeme.

13.6. - pojedeme na 8. lekci plaveckého kurzu.

18.6. - od 15.00 hod. proběhne "Závěrečné vystoupení předškoláků". Oblečení na závěrečné předávání panětních listů a lahev s pitím dejte, prosím, do podepsané tašky do šatny nejpozději tento den ráno. Děkujeme.

19.6. - si uspořádáme "Hasičský den" - dopoledne budeme plnit tematické úkoly a soutěže.

20.6. - proběhne 9. lekce plaveckého kurzu.

21.6. - proběhne EKO projekt v prstorách školní zahrady "Když les usíná" - náhradní termín i program za Ptáčci ve městě.

22.6. - si uspořádáme rozlučku se školkou. Zveme všechny rodiče, prarodiče i sourozence od 16.30 hod. na školkovou zahradu. Bližší informace uvěřejníme na nástěnce v šatně.

27.6. - proběhne 10. lekce plaveckého kurzu.

 

 

U Čápa

11.6. - proběhne EKO projekt v areálu školkové zahrady "Když les usíná" - náhradní termín i program za Ptáčci ve městě. 

14.6. - dopoledne proběhne zkouška závěrečného vystoupení v Sokolském domě.

18.6. - od 15.00 hod. proběhne v Sokolském domě "Závěrečné vystoupení předškoláků".

19.6. - Celodenní výlet do Techmanie Plzeň - všechny informace najdete na nástěnce ve třídě.

 

U Ježka

1.6. - proběhne zábavné dopoledne (soutěže a hledání pokladu).

13.6. - 22.6. - pojedeme do Nučic na sportovní hřiště. Dejte, prosím, dětem s sebou létající talíř a batůžek s pitím. Bližší informace budou na třídě včas uveřejněny. Termín bude vybrán dle počasí. Děkujeme.


 

U Krtka

1.6. - 7.6. - "Týden čtení v ČR" - prosíme rodiče, aby večer přečetli dětem pohádku a následující den si ve školce o nich budeme povídat. Děkujeme.

7.6. - tématický den - "Vycházka po Rudné".

14.6. - tématický den - "Cestička včelky Jáji za kamarády" - plnění drobných úkolů, ochutnávka medu.

20.6. - tématická vycházka "Návštěva u žabáka Kvaka" k vodní nádrži Ďolík.

21.6. - proběhne EKO program v prostoru školkové zahrady "Když les usíná" - náhradní termín i program za Ptáčci ve městě.

26.6. - 28.6. - půjdeme na zmrzlinu.

 

U Myšky

14.6. - proběhne zkouška závěrečného vystoupení v Sokolském domě.

18.6. - proběhne "Závěrečné vystoupení předškoláků" v Sokolském domě od 15.00 hod.

19.6. - celodenní výlet do "Techmanie Plzeň" - prosíme rodiče, aby dali dětem batoh s obědem, pitím a drobnou sladkostí. Dále žádáme vhodné oblečení a sportovní obuv. Odjezd v 7.45 hod., příjezd v 15.00 - 15.30 hod. Vybíráme 400 Kč. Děkujeme.

21.6. - proběhne v prostoru školkové zahrady EKO projekt "Když les usíná" - náhradní termín i program za Ptáčci ve městě.

 

U Sluníčka

11.6. - 15.6. - proběhne "Čtení pohádek s babičkou".

18.6. - se půjdeme podívat na zkoušku závěrečného vystoupení předškoláků.

 

 U Zajíce

11.6. - proběhne EKO projekt v prostorách školkové zahrady "Když les usíná" - náhradní program i termín za Ptáčci ve městě.

18.6. - vás srdečně zveme na "Závěrečné vystoupení předškoláků", které se bude konat v Sokolském domě od 15.00 hod. Prosíme rodiče, aby předškoláků dali do tašky sváteční oblečení na převlečení a pití. Děkujeme.

27.6. - proběhne poslední lekce plaveckého výcviku.

 

U Žabky

20.6. - naučná vycházka k vodní nádrži Ďolík.

print Formát pro tisk