Kategorie: Aktuality

Ohlédnutí za prosincem

Krátké ohlédnutí za prosincem.

Těšíme se na Vánoce…

 

         Podzim již odvál vítr a zima se usadila všude kolem nás. Prvního sněhu se děti dočkaly až těsně před vánočními prázdninami, avšak přípravy na příchod Ježíška byly v plném proudy již od konce listopadu.

         Děti se dozvídaly, jaké tradice se v naší zemi v adventním čase dodržují. Hned ze začátku prosince se před školkou sešly všechny třídy a společně si zazpívaly koledy. Na uvítání adventu také přijali pozvání klienti z Domova seniorů v Rudné. Na závěr společně strávené slavnostní chvíle byl rozsvícen vánoční strom a rozdány do tříd i do Domova seniorů dárky v podobě adventních věnců. Za pomoc s instalací osvětlení vánočního stromu děkujeme členům hasičského sboru v Rudné.

         Školku také navštívil Mikuláš, který společně s čerty a andělem rozdal dětem sladkou nadílku. Uhlí se nikdo nedočkal. Děti se sice trošku bály, ale všechny překonaly strach a Mikuláši zazpívaly písničky. Na třídě Krtků a Ježků se děti převlékly za čerty a anděly a po nadílce společně hrály hry a soutěžily. Berušky si zase společně s rodiči uspořádaly ukázkovou hodinu s čertovskou tématikou. Společně si všichni zacvičili, hráli pohybové hry a plnili sportovní úkoly. Po pohybové části společnými silami vyráběli  anděly v květináči z různých materiálů. Na závěr odpoledne se za dětmi přišel podívat andílek a přinesl jim za odměnu perníčky.

         Každá třída si svou část školky také řádně vyzdobila. Děti malovaly vánoční stromečky s dárky, andělíčky či betlém. Čápi si do školky pozvali rodiče a společně tvořili adventní věnce a jiné dekorace. Také si zkoušeli vyrobit svíčky ze včelího vosku. A nejen to. Se svými p. učitelkami se pustili do pečení Martinských rohlíků plněných ořechy a čokoládovým krémem.

         Velká část prosincových dnů byla věnována přípravě vánočních besídek. Nejen zkoušení písniček, básniček a tanečků děti naplno zaměstnalo, ale také příprava dárečků pro rodiče byla pracná. Ale za pečlivou práci se děti dočkaly nadílky. Pod rozsvícenými vánočními stromečky na jednotlivých třídách se začaly objevovat balíčky se stavebnicemi, hračkami či novými knížkami. Aby se z naší školky vánoční nálada přenesla dál, děti z Myšek navštívily Domov seniorů, kde také předvedly své vystoupení.

         K Vánocům samozřejmě patří jesličky s Ježíškem. Děti navštívily místní každoroční výstavu betlémů. Předškolní třídy zároveň také navštívily Městskou knihovnu v Rudné, kde se dozvěděly, jak si mohou půjčovat knihy a jak se o ně starat. Také si poslechly čtenou pohádku od paní knihovnice. Nejen Vánocemi se dětem plnil čas do příchodu Štědrého dne. Zajíci například navštívili domácí výrobnu limonád. Žabky zkoušely poznávat své smysly a společně poslepu ochutnávaly různé dobrůtky a zkoušely je pojmenovat.

         Prosinec byl nabitý činnostmi všeho druhu, ale nejvíce děti samozřejmě zaujaly přípravy na příchod vánočního nadělování.

 

print Formát pro tisk